เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมนำข้อมูลดีๆ มาฝากเพื่อนๆ กัน
นั่นคือเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเอง

love-english51

1.ความเกี่ยวเนื่อง: ถ้าคุณจัดคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
ระหว่างศัพท์แล้วเขียนออกมาเป็นแผนผังจะทำให้คุณจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

2.เขียน: การนำคำศัพท์นั้นมาใช้จะทำให้คุณจำได้ฝังใจยิ่งขึ้น ลองเขียนแต่งประโยคโดยนำ
ศัพท์ใหม่ที่เรียนนั้นมาประกอบหรือแต่งเรื่องโดยใช้กลุ่มคำศัพท์หรือสำนวนที่เรียนอยู่
 อ่านเพิ่มเติม